Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu-ZdrojuMłodzieżowa Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju

Orkiestra istnieje od 1973 roku. Jej założycielem, kierownikiem i dyrygentem jest prof. Stanisław Śmietana.
Początkowo był to zespół muzykującej młodzieży zebranej wokół Szkoły Zawodowej Kopalni „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1990 roku w skład orkiestry wchodzą uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju.

Zaangażowanie, zdolności i umiejętności młodych muzyków doceniało jury przeglądów, festiwali i konkursów w kraju i za granicą przyznając  wielokrotnie najwyższe miejsca i wyróżnienia: I miejsce „summa cum laude” na 41. Europejskim Festiwalu Młodzieży Muzykującej w Neerpelt (Belgia, 1987), I miejsce w Saxoniadzie w Hohenstein-Ernstthal (Niemcy, 1995), II miejsce w Światowym Konkursie Orkiestr Dętych w Walencji (Hiszpania,  1996),  złoty medal oraz nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta na 53. Międzynarodowych Dniach Muzyki w Rastede (Niemcy, 2008), złote pasmo na Międzynarodowym Festiwalu Młodych Muzyków w Bratysławie (Słowacja, 2011), I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Schladming (Austria, 2012).

Ponadto orkiestra była wielokrotnie wyróżniana za wysoki poziom uprawianej sztuki i krzewienie kultury muzycznej nagrodami ogólnopolskimi oraz miasta Jastrzębie-Zdrój.

Stanisław Śmietana - dyrygentStanisław Śmietana  dyrygent
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ukończył klasę puzonu u prof. F. Kwiatkowskiego oraz trzyletnie studium Podyplomowe dla Dyrygentów Orkiestr Dętych.

Twórca i wieloletni dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju. Obecnie kieruje Zakładową Orkiestrą Dętą Kopalni „Jas-Mos” (od 1976), Cieszyńską Orkiestrą Dętą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 1987) oraz Orkiestrą Dętą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju (od 1990).

Jest twórcą i organizatorem międzynarodowych konkursów: Międzynarodowego Konkursu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu-Zdroju (od 1985), Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu-Zdroju (od 1994) oraz Międzynarodowego Jastrzębskiego Konkursu Fletowego w Jastrzębiu-Zdroju (od 2010).

W 1990 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie został powołany na stanowisko dyrektora, które piastuje do dnia dzisiejszego.

W 1996 roku uzyskał stopień doktora w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w 2002 roku na tej samej uczelni nadano mu habilitację. W 2006 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jego praca dyrygencka została wielokrotnie udokumentowana sukcesami w konkursach krajowych i zagranicznych.

W dorobku artystycznym posiada także 6 nagrań płytowych z repertuarem orkiestrowym.

Uczestniczy w pracach jury międzynarodowych konkursów orkiestr dętych.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2013 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl

do góry