Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

Chanelle Bednarczyk - skrzypceChanelle Bednarczyk  skrzypce
Chanelle Bednarczyk urodzona w Haan (Niemcy). Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w 2004 roku w PSM I i II st. im. K.i A. Szfranków w Rybniku.Obecnie jest uczennicą ZPSM w Bielsku-Białej w klasie skrzypiec Józefa Iwanowicza. Jej osiągnięcia to m.in. : wyróżnienie i nagroda dla największej indywidualności na VI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G.PH. Telemana (Poznań,2009), I miejsce i wyróżnienie za najlepszą interpretację utworów J. Kociana na 51. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Czechach (2009), I miejsce na Ogólnopolskich przesłuchaniach klas skrzypiec szkól muzycznych II st. w Warszawie (2009), I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. P. Hindemita w Berlinie (2009), najmłodsza finalistka konkursu „Młody Muzyk Roku” (2009), I miejsce i nagrody specjalne na Concorso Violinistico Internazionale”Andrea Postacchini” w Fermo (Włochy, 2011), I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (2011), Grand Prix na Międzynarodowym Ogólnoaustriackim Konkursie instrumentalnym im. Prof. Dichlera we Wiedniu (2012).

Wielokrotnie koncertowała jako solistka z Filharmonią  Rybnicką, Zielonogórską, Rzeszowską i Śląską. Koncerttowała też z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestra Kameralną Zamku Britz w Berlinie w Zaku Moyland w Bedburg oraz Konzerthaus w Berlinie.
Uczestniczyła w warsztatach i kursach prowadzonych .m.in przez W. Wiłkomirską, E. Zienkowskiego,
Z. Brona, M. Grabarczyka, R. Wilkie, K. Jakowicza.

Od roku 2008 jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzez Dzieci w Warszawie. W 2009 roku zdała z powodzeniem egzaminy wstępne i została przyjęta na Uniwersytet Muzyczny w Wiedniu na kurs specjalny dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. Obecnie jest studentką tego Uniwersytetu w klasie skrzypiec prof. E. Zienkowskiego oraz uczennicą IV klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej w klasie J. Iwanowicza.

Konrad Cichoszewski - skrzypce Konrad Cichoszewski  skrzypce
Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w PSM I st. w Tychach. Od roku 2009 jest uczniem bielskiej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec J. Iwanowicza.
Należy do szczególnie uzdolnionych młodych skrzypków, którego zainteresowania muzyką i grą solistyczną na instrumentach strunowych pozwala mu na równoległą naukę gry w klasie skrzypiec i altówki.

Obecnie jest koncertmistrzem szkolnej orkiestry symfonicznej oraz pierwszym  skrzypkiem kwartetu smyczkowego, realizuje również liczne projekty artystyczne  – będąc członkiem m. in. septetu smyczkowego z harfą, kwintetu fortepianowego, zespołu akordeonowego (skrzypce) czy szkolnego zespołu barokowego (altówka).

 

 

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-BiałejOrkiestra  Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej 

Orkiestra powstała w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Jej powstanie i dokonania artystyczne związane były i są zarówno z kierunkiem kształcenia w szkole jak i wielkim zapotrzebowaniem środowiska na koncerty muzyki symfonicznej.
Dyrygentami orkiestry byli m.in.: Antoni Poćwierz – kompozytor i nauczyciel harmonii, Kazimierz Duda – wieloletni dyrektor szkoły czy też Tadeusz Kocyba kompozytor muzyki filmowej i teatralnej związany głównie z Wytwórnią Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Od marca 1982 roku orkiestrę prowadzi dyrektor szkoły Andrzej Kucybała. Pod jego kierunkiem orkiestra osiągnęła bardzo wysoki poziom artystyczny. Przygotowuje rocznie 2-3 programy koncertowe obejmujące muzykę od baroku do XX wieku.

Koncerty, z którymi występuje orkiestra, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem publiczności. Na każdy koncert zaproszenia i wejściówki rozchodzą się w szalonym tempie, a każda sala, w której orkiestra występowała, wypełniona była zawsze kompletem publiczności. Pod batutą A. Kucybały  orkiestra występowała w wielu krajach Europy, niektóre kraje odwiedzając kilkakrotnie. Gościła m.in. w Szwecji, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Czechach, Francji.

Kilkakrotnie realizowała wspólne artystyczne projekty z uczniami szkół muzycznych w Uppsali (Szwecja), Weston-Super Mare (Anglia), Ettlingen (Niemcy). Współpracuje także z gościnnymi dyrygentami z Niemiec N. Indlekoferem, H. Clarkiem z Anglii czy P. Petersonem ze Szwecji. W 2004 roku wspólnie z zaproszonymi kolegami z Ettlingen, Wolfsburga, (Niemcy), Weston –Super Mare (Anglia), śląskich szkół muzycznych,  chórem i solistami Akademii Muzycznej w Katowicach, przygotowała IX Symfonię L. van Beethovena, którą zaprezentowała pod dyrekcją znakomitego niemieckiego dyrygenta Christopha Wynekena w Bielsku-Białej w Sali koncertowej NOSPR, gdzie również utrwaliła to osiągnięcie artystyczne na płycie CD.

Orkiestra przygotowuje programy koncertowe, uwzględniając również akompaniamenty dla dyplomantów przygotowujących recitale dyplomowe, a także koncertując z zawodowymi solistami.

W roku szkolnym 2011/2012 dla bielskiej publiczności dała już 6 koncertów z różnymi programami, a w roku ubiegłym przygotowała jednocześnie dwa programy koncertowe w związku z zaproszeniem orkiestry do udziału XI Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej, na którym wykonała utwory z muzyką filmową m.in. W. Kilara, W. Kowalewskiego, jak również przygotowała klasyczny repertuar symfoniczny obejmujący twórczość P. Czajkowskiego, E. Griega, H. Berlioza, W.A, Mozarta, J. S. Bacha.

Do wielkich osiągnięć orkiestry należy m.in. przygotowanie i wykonanie – wraz z solistami Staatsoper, chórem Uniwersyteckim z Karlsruhe – „Snu Nocy Letniej” F. Mendelsohna oraz IX Symfonii A. Dvořáka, które to dzieła szkolna orkiestra zaprezentowała niemieckiej publiczności w czasie letniego festiwalu muzycznego w Frauen Alp, Karlsruhe, Ettlingen w Badenii Wirtembergii, dokonując tam również nagrania płytowego z tych koncertów. 
W br. w marcu koncertowała ze znakomitymi polskimi flecistami Łukaszem Długoszem i Agatą Kielar-Długosz wykonując m.in. Koncert podwójny F. Dopplera na dwa flety i orkiestrę. W 2012 roku koncertowała w Warszawie w ramach festiwalu  La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki w Warszawie, a w kwietniu 2013 roku w Pradze (Czechy). W br. została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkół Muzycznych II stopnia.

Corocznie dla bielskiej publiczności daje 5-6 koncertów ze zróżnicowanym programem, a mając już własną salę koncertową (wybudowaną ze środków Unii Europejskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), cechującą się wspaniałą akustyką, może pracować nad doskonaleniem brzmienia i własnym rozpoznawalnym stylem wykonawczym. 

Andrzej Kucybała - dyrygentAndrzej Kucybała  dyrygent
Od 1982 roku Jest dyrektorem ZPSM I i II st. w Bielsku-Białej. Posiada 46-letni staż pracy pedagogicznej oraz 31-letni staż pracy na stanowisku dyrektora Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bielsku-Białej.

Wielokrotnie odznaczany za swe osiągnięcia organizacyjne, pedagogiczne i artystyczne. Jest szczególnie kreatywnym menegerem, w czasie swej długoletniej pracy był współorganizatorem wielu znaczących imprez artystycznych. W latach 1974-1979 był współorganizatorem Festiwalu muzycznego ”Młodzi  Muzycy Modemu Miastu” w Stalowej Woli. Od 1975 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, gdzie piastował stanowisko ds. szkolnictwa artystycznego i kultury muzycznej, jednocześnie ucząc w PSM I stopnia w Stalowej Woli oraz od 1967 roku w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej woli jako korepetytor, a następnie dyrygent i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.

W latach 1978 – 1981 współpracował przy organizacji Festiwalu „Spotkania Muzyczne”  w Baranowie Sandomierskim, które w owym czasie były jednym z najważniejszych Festiwali muzycznych w Polsce. W 1976 roku założył i prowadził, aż do jej rozwiązania w 1981 roku, Orkiestrę Symfoniczną w Tarnobrzegu.
Od 1982 roku obejmuje stanowisko dyrektora POSM I i II st. w Bielsku-Białej.  Szkoła pod jego kierownictwem osiągnęła najwyższy poziom, zarówno w zakresie kształcenia z przedmiotów ogólnokształcących jak i artystycznych.Wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole przez CKE klasyfikują szkołę do najwyższych w kraju. Corocznie uczniowie tej szkoły osiągają laury w konkursach krajowych i międzynarodowych, a także otrzymują najwyższe nagrody dla szczególnie utalentowanej młodzieży. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż corocznie aż 75-80% absolwentów kierowej przez niego szkoły uzyskuje indeksy Akademii Muzycznych w kraju a także za granicą, m. in. podejmując studia w Akademii Królewskiej w Londynie, Wyższych Szkołach Muzycznych w Niemczech czy też w Austrii.

Jego działalność artystyczna jako dyrygenta szkolnej orkiestry symfonicznej, z którą koncertował w Czechach, Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech zasługuje na szczególne wyróżnienie. Poziom artystyczny tej orkiestry należy do najwyższych i za te osiągnięcia również odznaczony był m.in. najwyższym odznaczaniem Prezydenta miasta Bielska-Białej „IKAREM”. Jednak na najwyższe uznanie zasługuje jego zaangażowanie z budowę własnej siedziby szkoły. Ten projekt realizowany skutecznie od 1995 roku pozwolił stworzyć optymalne warunki pracy pedagogom i uczniom. Od 2006 roku czynił starania o budowę własnej Sali koncertowej. Te zamierzenia zostały w 2008 roku docenione i projekt przygotowany przez dyrektora A. Kucybałę uzyskał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu XI Infrastruktura i Środowisko i obecnie jako pierwsza inwestycja  z tego programu pomocowego,  oddana została zgodnie z zaplanowanym terminem w sierpniu 2010 roku.
Odznaczony został: Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1977), Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej  (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Srebrnym Medalem „Gloria Artis” (2010).

Jest niestrudzonym organizatorem koncertów w tej nowej Sali. Od  września 2010 roku odbyło się w niej ponad 200 recitali i koncertów z udziałem wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych, w których to koncertach jako słuchacze uczestniczyło ok. 35 000 bielskich melomanów.

Jako dyrygent szkolnej orkiestry symfonicznej przygotowuje dla bielskiej publiczności corocznie kilka koncertów muzyki symfonicznej z bardzo zróżnicowaną ofertą od muzyki barokowej do muzyki XX wieku włącznie. Koncerty te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem publiczności.

Od kilku lat orkiestra pod jego kierunkiem stale koncertuje w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. W roku 2012 wzięła udział w festiwalu La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki w Warszawie, a w  bieżącym roku została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Symfonicznych Szkół Muzycznych II st.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2013 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl

do góry